Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Nasze motto:  "Wszystko zapięte na ostatni GUZIK"

Newsletter:

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Promocje:

Polecany

Kasa fiskalna NOVITUS NEXT / biała

-8%

2 478,48 zł 2 694,00 zł

Access Point DrayTek Vigor AP910C PoE

-5%

687,88 zł 724,08 zł

Kasa fiskalna FAWAG LITE

-8%

1 242,92 zł 1 351,00 zł

Szukaj

Regulamin sprzedaży towarów przez Internet

GUZIK-systemy informatyczne to sklep internetowy dostępny w domenie guzik.konin.pl, prowadzony przez GUZIK-systemy informatyczne.
Numer identyfikacji podatkowej: 665-105-23-66

Regulamin zakupów

 1. guzik.konin.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową wyłącznie drogą elektroniczną.  Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Internetu przez strony internetowe dostępne w domenie guzik.konin.pl.
 2. Wszystkie towary oferowane na guzik.konin.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 3. Wszystkie ceny podane w domenie guzik.konin.pl są cenami brutto. Na każdy towar wystawiona może być faktura, która może być przekazana 
  drogą elektroniczną na adres mailowy klienta, lub dostarczona w formie tradycyjnej po wcześniejszym wyraźnym zaznaczeniu.
 4. Istnieje możliwość odbioru produktów osobiście  w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz znajduje się na stronie guzik.konin.pl, lub 
  też za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych.
 5. Klient obciążany jest kosztami przesyłki zgodnie z kosztami określonymi 
  przy realizacji zamówienia.
 6. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach guzik.konin.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu 
  zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 7. Możliwe są następujące formy płatności: 
       - Przy odbiorze – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze produktu, lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach guzik.konin.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej. 
       - Przelew – forma klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizyty osobistej w placówce bankowej. Po zarezerwowaniu towaru, klient otrzymuje potwierdzenie drogą mailową wraz z numerem rachunku bankowego na który należy przelać stosowną kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty zlecenie przekazywane jest do realizacji. 
       - Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Transferuj.pl – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 (mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank , Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole). Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych. Paczka zostaje wysłana do klienta w ciągu 24h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.
 8. W przypadku niektórych produktów guzik.konin.pl zastrzega sobie prawo do nie udostępniania określonych form płatności.
 9. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Zlecenia na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upłynięciu najdłuższego czasu oczekiwania podanego dla danych produktów. 
 10. W przypadku rozdzielenia zamówienia na kilka przesyłek, lub też wydłużeniu czasu realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
 11. W przypadku odbioru osobistego produkty dostarczane są do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odbioru zrealizowanych produktów klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej. Towar należy odebrać w ciągu 14 dni. W przypadku nie odebrania zamówionych produktów, towar zostanie odesłany na magazyn, a zlecenie zostanie anulowane.
 12. 12.  Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wszystkich produktów oferowanych przez guzik.konin.pl wynosi 12 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach czas gwarancji może odbiegać od podanego w regulaminie i widnieć będzie w opisie produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt guzik.konin.pl. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową. 
 13. 13.  guzik.konin.pl odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność guzik.konin.pl z tytułu rękojmi, na podstawie art. art. 558 § 1  Kodeksu cywilnego, jest wyłączona.
 14. W przypadku niezgodności produktu z umową należy skontaktować się drogą elektroniczną z guzik.konin.pl. Po nadaniu numeru RMA reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny, umieszczając numer RMA na przygotowanej przesyłce.
 15. Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w guzik.konin.pl a niezgodnego z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli guzik.konin.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 16. guzik.konin.pl ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do guzik.konin.pl .Jeżeli w ciągu 14 dni guzik.konin.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 17. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi guzik.konin.pl. Warunkiem zwolnienia kupującego z odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie nadanej przesyłki zwrotnej jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 18. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać, po wcześniejszym kontakcie mailowym. Towar nie może być uszkodzony i nosić ślady użytkowania. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jakiguzik.konin.pl ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do guzik.konin.pl niezwłocznie po jej otrzymaniu, guzik.konin.pl dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w guzik.konin.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres serwis@guzik.konin.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 10 dni roboczych od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez guzik.konin.pl dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu guzik.konin.pl na swój koszt. 
 20. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę oraz oryginalnych taśm naklejonych przez producentów naklejonych na opakowanie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 21. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu guzik.konin.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu guzik.konin.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 22.  Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego guzik.konin.pl w związku z zakupami jest guzik.konin.pl. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 23. Dodatkowo, okazjonalnie, guzik.konin.pl za zgodą Klienta, przesyła ankiety online na podany przez klienta adres e-mail, mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty guzik.konin.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 24. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w guzik.konin.pl, są przekazywane spółce Transferuj.pl. z siedzibą w Poznaniu (60-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Transferuj.pl oraz następuje: 

       1. w celu obsługi (zrealizowania) przez Transferuj.pl płatności za nabyte w guzik.konin.pl towary,
       2. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Guzik.konin.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line. 

Telefon:
+48 602 751447

Adres: 
GUZIK-systemy informatyczne

ul. Spółdzielców 8

62-510 Konin

Siedziba

Kontakt

Nazwa firmy: GUZIK-systemy informatyczne
Adres: ul. Spółdzielców 8, 62-510 Konin
Telefon: +48 63 2465057

Newsletter

Witryna stworzona na platformie